banner

             TOPlist

AKTUÁLNĚ

arr3Oznámení o zpracovávání osobních údajůOznámení  o zpracovávání osobních údajů   Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13... arr3Hledáme řidiče a dopravcePřijmeme řidiče na noční rozvoz zboží, skupina B, čistý trest.rejstřík a expedienta – pečlivost,...

KONTAKTY

LAHŮDKY CAJTHAML s.r.o.
Karlovotýnská 360
252 16 Nučice, Praha západ
tel: +420 311 677 519
fax: +420 227 077 155
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 209,40 Kč
imgempty do košíku:
naše cena 104,50 Kč
imgempty do košíku:

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velmi se mi líbí Velmi se mi líbí 34% Líbí se mi Líbí se mi 25% Normální Normální 22% Nelíbí Nelíbí 18%


Oznámení o zpracovávání osobních údajů

Oznámení  o zpracovávání osobních údajů

 

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

 

Společnost Lahůdky Cajthaml s.r.o., IČO: 27224601, se sídlem K Třebonicům 1074, 155 00 Praha 5 Řeporyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č.100256, email: karlovaadriana@gmail.com, telefon: +420 / 730 585 672; (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), informuje svého obchodního partnera (dále jen „Subjekt údajů”) 

 

o tom, že:

 

·         osobní údaje Subjektu údajů, které byly Správci odevzdány při uzavření rámcové obchodní smlouvy, budou zpracovány za účelem uzavírání dílčích kupních smluv a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků z vadného plnění či nároků z dílčích kupních smluv;

·         právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění z rámcového obchodní smlouvy a následných dílčích kupních smluv, které budou uzavírány na základě objednávek a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví;

·         důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran a následná možnost splnění dodání předmětu koupě, tedy zejména dodání předmětu koupě či vyřízení reklamace, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;

·         osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví a po dobu 10 let dle zákona o DPH;

·         při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;

·         Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. 

·         Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení obchodního vztahu poskytnuty poskytovateli doručovacích a distribučních služeb zvolených Správcem, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností vzniklých z dílčích kupních smluv a povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám;

·         Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

V Praze dne 22.05.2018

 

NjgyN2FjM